Поточний випуск

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Серія «Педагогіка»
- це науковий, рецензований, академічний журнал відкритого доступу.

Вид видання: збірник наукових праць

Опис: науковий часопис містить результати досліджень у різних галузях педагогіки з проблем розвитку сучасної освіти та науково-педагогічної думки у теоретичному, історичному та практичному аспектах. Для науково-педагогічних працівників, викладачів, дослідників, аспірантів і студентів.

Періодичність: журнал виходить 2 рази на рік

ISSN 2617-4510 (Online); ISSN 2415-3699 (Print)
DOI: https://doi.org/10.17721/2415-369

 

ICV 2021 = 83.19

ICV 2020 = 81.47

ICV 2019: 69.60
ICV 2018: 52.10
ICV 2017: 43.60

Мова видання: українська, англійська.

Рік заснування: 2015

Засновники: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет психології, кафедра педагогіки

Головний редактор – Марушкевич Алла Адамівна, доктор педагогічних наук, професор, завідувачка кафедри педагогіки факультету психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)

Журнал зареєстровано як друкований засіб масової інформації
(Сертифікат про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, Серія:  КВ № 21231-11031 Р)

Журнал внесено до Переліку Б наукових фахових видань України з педагогіки (Наказ № 420 Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2021 р.)

Журнал проіндексовано у міжнародних наукометричних базах: Public Knowledge Project (PKP), Index Copernicus, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, International Institute of Organized Research (I2OR) 

Вісник за 2020 був проіндексований в наукометричній базі Index Copernicus та індекс виріс до  ICV 2020 = 81.47.