Про журнал

Вісник: Психологія
Поточний випуск

Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
Серія «Педагогіка»
- це науковий, рецензований, академічний журнал відкритого доступу.

Вид видання: збірник наукових праць

Опис: науковий часопис містить результати досліджень у різних галузях педагогіки з проблем розвитку сучасної освіти та науково-педагогічної думки у теоретичному, історичному та практичному аспектах. Для науково-педагогічних працівників, викладачів, дослідників, аспірантів і студентів.

Періодичність: журнал виходить 2 рази на рік

ISSN 2617-4510 (Online); ISSN 2415-3699 (Print)
DOI: https://doi.org/10.17721/2415-369

ICV 2019: 69.60
ICV 2018: 52.10
ICV 2017: 43.60

Мова видання: українська, англійська, російська

Рік заснування: 2015

Засновники: Київський національний університет імені Тараса Шевченка, факультет психології, кафедра педагогіки

Головний редактор Пащенко Світлана Юріївна, кандидат педагогічних наук, доцент, Master of Arts в галузі соціально-поведінкових наук за спеціальністю «Соціальна інклюзія» (міжнародна ОП акредитована у ФРН), заступник декана факультету психології з наукової роботи та міжнародного співробітництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)

Журнал зареєстровано як друкований засіб масової інформації
(Сертифікат про державну реєстрацію друкованого засобу масової інформації, Серія:  КВ № 21231-11031 Р)

Журнал внесено до Переліку Б наукових фахових видань України з педагогіки (Наказ № 420 Міністерства освіти і науки України від 15 квітня 2021 р.)

Журнал проіндексовано у міжнародних наукометричних базах: Public Knowledge Project (PKP), Index Copernicus, Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського, International Institute of Organized Research (I2OR)