Редакційна колегія

Головний редактор:

Марушкевич Алла Адамівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри педагогіки факультету психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)

https://orcid.org/0000-0002-1969-7771

Заступники головного редактора:

Пащенко Світлана Юріївна – кандидат педагогічних наук, доцент, Master of Arts в галузі соціально-поведінкових наук за спеціальністю «Соціальна інклюзія» (міжнародна ОП акредитована у ФРН), заступник декана факультету психології з наукової роботи та міжнародного співробітництва, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)

https://orcid.org/0000-0002-6072-5535

Бомбарделлі Ольга (Bombardelli, Olga) – доктор філософії (Ph.D.) в галузі педагогіки, професор кафедри гуманітарних наук, Університет Тренто (м. Тренто, Італія)

https://orcid.org/0000-0003-0617-5488

Члени редакційної колегії:

Кучерявий Андрій Олександрович – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри військової психології та педагогіки Військового інституту Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)

https://orcid.org/0000-0003-0510-4864

Бирка Маріан Філаретович – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки, психології та теорії управління освітою, Інститут післядипломної педагогічної освіти Чернівецької області (м. Чернівці, Україна)

https://orcid.org/0000-0002-2891-0044

Гевко Ігор Васильович – доктор педагогічних наук, професор, проректор з навчально-методичної роботи, Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка (м. Тернопіль, Україна)

https://orcid.org/0000-0003-1108-2753

Жемаітайтіте Ірена (Zemaitaityte, Irena) – доктор педагогічних наук, професор, професор Інституту освітніх наук та соціальної роботи, Університет імені Міколаса Ромериса (м. Вільнюс, Литва)

https://orcid.org/0000-0002-7773-9263

Кузьменко Надія Михайлівна – доктор педагогічних наук, доцент, професор кафедри педагогіки факультету психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна). Відповідальний секретар.

https://orcid.org/0000-0002-2768-5156

Майєр Наталія Василівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри методики викладання іноземних мов й інформаційно-комунікаційних технологій, Київський національний лінгвістичний університет (м. Київ, Україна)

https://orcid.org/0000-0001-7074-8135

Меняйло Вікторія Іванівна – доктор педагогічних наук, доцент, Начальник науково-дослідної частини, професор кафедри загальної та прикладної фізики, Запорізький національний університет (м. Запоріжжя, Україна)

https://orcid.org/0000-0003-1926-5984

Мерфельдайте Одета (Merfeldaite, Odeta) – доктор педагогічних наук, професор, декан факультету гуманітарних і соціальних наук, професор Інституту освітніх наук і соціальної роботи, Університет імені Міколаса Ромериса (м. Вільнюс, Литва)

https://orcid.org/0000-0002-8217-7699

Павлюк Роман Олексійович – кандидат педагогічних наук, доцент, заступник директора з науково-методичної та навчальної роботи Інституту людини, Київський університет імені Бориса Грінченка (м. Київ, Україна)

https://orcid.org/0000-0002-8957-6158 

 

Петренко Лариса Михайлівна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри професійної і вищої освіти ДЗВО «Університет менеджменту освіти», Центральний інститут післядипломної освіти (м. Київ, Україна)

https://orcid.org/0000-0002-7604-7273

Сущенко Людмила Петрівна – доктор педагогічних наук, професор, завідувач кафедри фізичної реабілітації, Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова (м. Київ, Україна)

https://orcid.org/0000-0002-2461-3739

 

Чернуха Надія Миколаївна – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри соціальної реабілітації та соціальної педагогіки факультету психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)

https://orcid.org/0000-0002-5250-2366

__________________________________________________________________________________________________________

Деркач Олександр Анатолійович – PhD, асистент кафедри педагогіки факультету психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)

Технічний редактор

 https://orcid.org/0009-0005-0963-8187

Поляк Ольга Вікторівна – кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки факультету психології, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (м. Київ, Україна)

Технічний консультант

https://orcid.org/0000-0002-1981-4536