ЦІЛЕСПРЯМОВАНИЙ ПІДХІД У СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ

Автор(и)

  • Наталія Павлова

DOI:

https://doi.org/10.17721/2415-3699.2021.14.10

Ключові слова:

вчитель інформатики, здобувач освіти, навчально-методична задача

Анотація


Проаналізовано класифікації педагогічних задач, які описують і проєктують професійну діяльність вчителя. Педагогічні задачі застосовують на всіх етапах здобуття студентами кваліфікації "вчитель", але з різною метою та в певних дидактичних умовах навчання. Виділено методичну задачу, у якій змодельовано педагогічну ситуацію у площині вивчення навчального предмета в закладі загальної середньої освіти і яка містить вимоги до осмислення і практичного використання вчителем загально-наукових, предметних і
психолого-педагогічних знань та вмінь, а також обізнаності з методикою навчання предмета. Обґрунтовано доцільність професійної
підготовки майбутніх учителів з використанням навчально-методичних задач, призначеної для навчання студентів і формування методичної компетентності, зокрема вироблення нових особистісно вагомих методичних знань у вигляді понять і способів діяльності.
Визначено, що задачі спонукають студентів усвідомлювати значимість знань, перетворювати і синтезувати їх, формувати виважені
педагогічні рішення, планувати діяльність та прогнозувати наслідки її виконання. Задля оволодіння загальною і спеціальною методикою навчання інформатики запропоновано розв'язувати аналітичні, конструктивні, творчі, рефлексивні навчально-методичні задачі.
Навчально-методичні задачі, класифікують за різними критеріями, серед яких: специфіка змісту навчального матеріалу; спосіб досягнення результату; складність розв'язання. Процес розв'язання задач має свої особливості і складається з етапів: аналіз умови;
мобілізація необхідних знань і досвіду для визначення шляхів та способів розв'язання; вибір найефективнішого способу розв'язання та
його реалізація; аналіз процесу розв'язання задачі та одержаних результатів з боку викладача і студентів. Навчально-методичні задачі,
поєднуючи процес навчання студентів і майбутню педагогічну діяльність, виконують мотиваційну, навчальну, діагностичну та розвиваючу функції. Навчально-професійний напрям, з одного боку, творчість та самостійність з іншого, дозволяють розглядати задачний
підхід водночас як метод і як засіб колективного, групового та індивідуального навчання студентів у системі методичної підготовки
в закладі вищої освіти.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-30

Як цитувати

Павлова, Н. (2021). ЦІЛЕСПРЯМОВАНИЙ ПІДХІД У СИСТЕМІ МЕТОДИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ВЧИТЕЛІВ ІНФОРМАТИКИ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка», 2(14), 43–47. https://doi.org/10.17721/2415-3699.2021.14.10