КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ЗВО: СУТНІСТЬ, РОЗВИТОК

Автор(и)

  • Алла Марушкевич
  • Ольга Поляк
  • Микола Жиленко

DOI:

https://doi.org/10.17721/2415-3699.2021.14.07

Ключові слова:

комунікативна компетентність, професійно-комунікативна компетентність, інтерактивне навчання, аналіз, викладач, здобувачі освіти, контакти, переосмислення, ЗВО, освітній процес

Анотація


Розглянуто питання сутності та розвитку комунікативної компетентності майбутнього викладача закладу вищої освіти. Наголошено на реформаційних процесах в освітній сфері України і, відповідно, переосмисленні значущості підходів до навчання студентів,
зокрема майбутніх викладачів ЗВО. Вказано, що одним із головних показників якості освіти і професійного становлення її здобувачів
стало оволодіння компетентностями, які забезпечують їхню конкурентоздатність на ринку праці. Серед найважливіших з них названо
комунікативну компетентність, яка сприяє вирішенню життєво важливих та професійних проблем. Акцентовано увагу на іменах відомих учених, які досліджували питання формування комунікативної компетентності здобувачів освіти, розглядали її як особистісну якість, що пов'язана з навичками ефективного спілкування, а також висвітлювали у своїх працях розвиток цієї компетентності у підготовці фахівців різних спеціальностей. Розкрито зміст понять "компетенція", "компетентність", "комунікативна компетентність",
"професійно-комунікативна компетентність" і структуру комунікативної компетентності викладача, яка включає когнітивний, емоційний та поведінковий компоненти з виокремленням її складових. Висвітлено позиції окремих авторів, які обґрунтовують названу компетентність як сукупність цілемотиваційного, когнітивно-лінгвістичного, процесуально-технологічного, рефлексивно-оцінного компонентів. Приділено увагу методу інтерактивного навчання студентів, який сприяє досягненню ними високих результатів Вказано,
що розвиток комунікативної компетентності у студентів відбувається переважно у процесі соціалізації і виховання, при спостереженні зразків словесних і зорових форм комунікативних ситуацій. Наголошено, що якість комунікативної взаємодії особливо відстежується під час аналізу ситуацій, поданих у художній творах, цей досвід слід накопичувати як необхідний.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-30

Як цитувати

Марушкевич, А., Поляк, О., & Жиленко, М. (2021). КОМУНІКАТИВНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ЗВО: СУТНІСТЬ, РОЗВИТОК. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка», 2(14), 30–33. https://doi.org/10.17721/2415-3699.2021.14.07