ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ У СФЕРІ ОСВІТИ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН (СПІЛЬНОТ) В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/2415-3699.2023.18.13

Ключові слова:

педагогічні інновації, освітня сфера, національні меншини, національні громади, Україна, Угорщина, Словач- чина, Польща, Литва.

Анотація

В с т у п . Досліджено педагогічні інновації в освіті національних меншин (громад) в Україні та країнах Європейського Союзу. На су- часному етапі розвитку України проблема забезпечення належної освіти представників національних меншин набуває особливої акту- альності, оскільки ефективний підхід до цієї проблеми має велике значення для збереження злагоди між різними національностями в багатонаціональному суспільстві. Позитивний досвід впровадження педагогічних інновацій у закладах освіти країн ЄС, орієнтованих на потреби національних меншин, є особливо важливим для її інтеграції в нашій країні.

Мета і завдання. Мета дослідження – проаналізувати педагогічні інновації в освіті національних меншин (громад) в Україні та краї- нах Європейського Союзу.

Для виконання поставленої мети дослідження були поставлені такі завдання: охарактеризувати визначення поняття "інновація" в освітній діяльності; визначити педагогічні технології, які використовуються в інноваційній педагогічній діяльності; розглянути педагогічні інновації в освіті національних меншин в Україні; проаналізувати особливості педагогічних інновацій в освіті національних меншин у країнах ЄС.

Р е з у л ь т а т и . У контексті освітньої діяльності термін "інновація" використовується в ряді важливих значень. Наведено кла- сифікацію педагогічних технологій, які найчастіше використовуються в освітньому середовищі. Було наголошено, що інноваційна освітня діяльність в Україні здійснюється на трьох рівнях. Спектр технологій, які нині функціонують у закладах освіти, у яких нав- чання ведеться мовою національних меншин, є багатоформатним, що пов'язано із запровадженням нових освітніх стандартів. Аналі- зуючи педагогічні інновації в освіті національних меншин у країнах ЄС, можна назвати деякі особливості таких країн, як Угорщина, Словаччина, Польща, Литва, оскільки їхні погляди на питання освіти національних меншин досить різноманітні.

 

 

В и с н о в к и . Проаналізовано педагогічні інновації в освіті національних меншин (громад) в Україні та країнах Європейського Союзу. Охарактеризовано визначення терміну "інновація" в освітній діяльності. Визначено також технологічні схеми та педагогічні технології, що використовуються в інноваційній педагогічній діяльності. Розглянуто педагогічні інновації в освіті національних мен- шин в Україні. Проаналізовано особливості педагогічних інновацій в освіті національних меншин у таких країнах ЄС, як Угорщина, Словаччина, Польща, Литва.

Біографія автора

Кирило ТУЛІН, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна

Тулін Кирило – аспірант, аспірант кафедри педагогіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.

Контактна інформація: +38 (093) 558 69 05, e-mail: kirilt@knu.ua

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-01 — Оновлено 2024-04-02

Версії

Як цитувати

ТУЛІН, К. (2024). ПЕДАГОГІЧНІ ІННОВАЦІЇ ПІДГОТОВКИ КАДРІВ У СФЕРІ ОСВІТИ ДЛЯ НАЦІОНАЛЬНИХ МЕНШИН (СПІЛЬНОТ) В УКРАЇНІ ТА КРАЇНАХ ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка», 2(18). https://doi.org/10.17721/2415-3699.2023.18.13 (Original work published 01, Квітень 2024)