ПРОГНОСТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ В ЕСТОНІЇ ТА УКРАЇНІ

Автор(и)

  • Євгеній СПІЦИН Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0001-8385-4789
  • Вікторія ЛЕЩЕНКО Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна

DOI:

https://doi.org/10.17721/2415-3699.2023.18.12

Ключові слова:

прогностична компетентність учителя, професійний стандарт учителя, система вищої освіти, викладач, навчання, генетична передача досвіду.

Анотація

В с т у п . Наведено результати порівняльного аналізу структури та змісту прогностичної компетентності у професійних стан- дартах учителів України й Естонії. Визначено ключові відмінності професійних стандартів, які можуть позитивно вплинути на ефе- ктивність діяльності вчителя.

Мета і завдання. Аналіз виявив, що український та естонський стандарти мають різні підходи до визначення та концептуалізації прогностичної компетентності. Українські стандарти визначають прогностичну компетентність як здатність прогнозувати роз- виток освітніх процесів і приймати обґрунтовані рішення щодо методів і стратегій навчання. Естонські стандарти, з іншого боку, визначають прогностичну компетентність як здатність передбачати потреби учнів і розробляти навчальний досвід, який відпові- дає цим потребам. Аналіз також виявив, що український та естонський стандарти мають різні акценти щодо змісту прогностичної компетентності. Українські стандарти наголошують на здатності прогнозувати освітні тенденції та відповідно адаптувати ме- тоди навчання. Естонські стандарти, з іншого боку, наголошують на здатності інтегрувати технології у викладання та розробляти навчальну програму, яка відповідає навичкам, потрібним учням ХХІ ст.

Р е з у л ь т а т и . Виявлення ключових відмінностей в українському й естонському стандартах дає цінну інформацію про те, як підвищити ефективність діяльності вчителя. Визнаючи сильні сторони обох підходів, українські освітяни можуть розвивати свою прогностичну компетентність у спосіб, який позитивно вплине на їхню практику викладання й результати учнів.

В и с н о в к и . Також описуються способи вдосконалення прогностичної компетентності, зокрема зосередження на технологіч- ному прогресі та підкреслення здатності до адаптації і перспективного мислення. Естонські стандарти підкреслюють важливість прогнозування в контексті технологічної інтеграції й розробки навчальних програм. Цей фокус важливий для України, оскільки країна прагне стати лідером цифрової освіти. Крім того, українські стандарти наголошують на здатності адаптуватися до освітніх тен- денцій, що розвиваються. Цей фокус також важливий для Естонії, оскільки освітній ландшафт країни постійно змінюється. Українські освітяни можуть отримати вигоду від того, як навчитися бути адаптивними та перспективними у своїй педагогічній практиці.

Біографії авторів

Євгеній СПІЦИН, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна

Спіцин Євгеній – кандидат педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.

Контактна інформація: e-mail: spizin.evg@knu.ua

Вікторія ЛЕЩЕНКО, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна

Лещенко Вікторія – аспірант, аспірант кафедри педагогіки Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна

Контактна інформація: +38 (093) 470 86 34, e-mail: victoriia.leshchenko@gmail.com

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-01

Як цитувати

СПІЦИН, Є., & ЛЕЩЕНКО, В. (2024). ПРОГНОСТИЧНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ УЧИТЕЛЯ: ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПРОФЕСІЙНИХ СТАНДАРТІВ В ЕСТОНІЇ ТА УКРАЇНІ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка», 2(18). https://doi.org/10.17721/2415-3699.2023.18.12