СУЧАСНІ СТАНДАРТИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ: НАВЧАННЯ ХХІ СТОЛІТТЯ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/2415-3699.2023.18.11

Ключові слова:

педагогіка, вища школа, сучасні стандарти, освіта, ХХІ ст., учень, методи навчання, інтеграція технологій, студентоцентрований, активне навчання, персоналізоване навчання, критичне мислення, розв'язання проблем, стратегії оцінювання, гнучкість, адаптивність.

Анотація

В с т у п . Сучасні стандарти педагогіки у вищій освіті віддають пріоритет підходам, орієнтованим на студента, інтеграції тех- нологій, активному навчанню, персоналізованому навчанню, критичному мисленню, співпраці та творчому розв'язанню проблем. Ці навички необхідні студентам, щоб орієнтуватися в більш складному та взаємопов'язаному світі. Замість того, щоб зосереджувати- ся виключно на запам'ятовуванні та зубрінні, педагоги заохочують учнів аналізувати, оцінювати та синтезувати інформацію. Вони надають відкриті можливості для розв'язання проблем, які дозволяють їм мислити критично, підходити до проблем із різних погля- дів і розробляти інноваційні рішення. Завдяки плавній інтеграції технологій у навчальний процес викладачі створюють динамічні й інтерактивні навчальні середовища, які адаптують різні стилі навчання та сприяють розвитку навичок цифрової грамотності.

Мета і завдання. Окреслити тенденцію в сучасній педагогіці, яка охоплює підходи, орієнтовані на студента, які віддають пріори- тет активному та персоналізованому навчанню. Підкреслити ефективність активних методів навчання, таких як групові дискусії, практичні експерименти та проєктне навчання, які заохочують студентів стати активними учасниками свого навчання. Обґрунту- вати, що ці методи сприятимуть глибшому розумінню, навичкам критичного мислення та креативності, коли студенти застосову- ють свої знання в умовах реального світу.

Р е з у л ь т а т и . Підходи, орієнтовані на студента: активне навчання та персоналізоване викладання, сприяють залученню, кри- тичному мисленню та творчості, надаючи студентам можливість брати на себе відповідальність за свою освіту. Навички співпраці розвиваються через групові проєкти й дискусії, готуючи студентів до життя у глобалізованому суспільстві.

В и с н о в к и . Сучасні стратегії оцінювання наголошують на гнучкості й адаптивності, використовуючи оцінювання на основі успішності та постійний зворотний зв'язок для оцінювання навчання студентів. Загалом, сучасна педагогіка в середній школі спря- мована на навчання учнів ХХІ-го ст., озброєння їх необхідними навичками для досягнення успіху у світі, що постійно змінюється.

Біографія автора

Ольга ПОЛЯК, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна

Поляк Ольга – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, Київський національний універ- ситет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.

Контактна інформація: +38 (067) 944 17 28; e-mail: poliak.olga78@knu.ua

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-01

Як цитувати

ПОЛЯК, О. (2024). СУЧАСНІ СТАНДАРТИ ПЕДАГОГІКИ ВИЩОЇ ШКОЛИ: НАВЧАННЯ ХХІ СТОЛІТТЯ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка», 2(18). https://doi.org/10.17721/2415-3699.2023.18.11