ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ: НЕОБХІДНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Автор(и)

  • Алла МАРУШКЕВИЧ Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-1969-7771

DOI:

https://doi.org/10.17721/2415-3699.2023.18.09

Ключові слова:

Higher education institution, students, teachers, health-saving technologies, competence-based approach, meth- ods, techniques.

Анотація

В с т у п . Звертається увага науково-педагогічних працівників закладу вищої освіти на проблему усвідомлення ними необхідності ведення здорового способу життя та його популяризації серед студентів вищої освіти. Підкреслено важливість урахування в цьому процесі постійних змін у системі підготовки фахівців, стрімкої інформатизації та технологізації суспільства й доведено, що основою такої діяльності є певна система взаємодії між викладачами та студентами. Названо авторів досліджень із проблеми охорони здоров'я студентів і напрями їхніх розробок. Педагоги спрямовані на формування в молоді життєвих цінностей, результатом яких є вміння "керу- вати" своїм здоров'ям, пам'ятати про складові здоров'я особистості: фізичне, психічне, духовне та соціальне здоров'я. Доведено, що здоров'язбережувальні технології містять у своєму змісті поняття "охорона здоров'я", "зміцнення здоров'я", "здоров'язбереження".

Мета і завдання. Розкрито завдання й основні положення змісту здоров'язбережувальної педагогіки. Обґрунтувати необхідність дослідження проблеми соціального здоров'я студентської молоді.

Р е з у л ь т а т и . Відзначається необхідність дослідження проблеми соціального здоров'я студентів. Наголошується, що осно- вою здоров'язбережувальних освітніх технологій є групи методів: специфічні й загальнопедагогічні, а в структурі самих методів виділяють певні прийоми як їхні компоненти та окремі етапи реалізації. Уточнено, що основою здоров'язбережувального освітнього процесу є компетентнісний підхід як системний чинник розвитку особистісних якостей студентів. Приділяється увага забезпеченню необхідних санітарно-гігієнічних умов внутрішнього середовища закладу вищої освіти, зокрема: озелененню приміщень, контролю за штучним освітленням і чистотою аудиторій, якістю харчування студентів. Зазначається, що пріоритетною формою збереження та зміцнення здоров'я студентів є фізичне виховання й оздоровлення. Доведено важливість психологічної служби вищого навчально- го закладу, основними завданнями якої є: збереження психічного здоров'я студентів, психологічна діагностика й консультування, ви- бір і застосування корекційних методів, організація самоосвіти, просвітницька та профілактична діяльність. Наголошується, що від того, як організовано управління закладом вищої освіти, залежить також душевний і духовний світ студентів і викладачів, їхнє ба- жання самовдосконалюватися.

В и с н о в к и . Визначено перспективи подальших наукових досліджень у розв'язанні цієї проблеми.

Біографія автора

Алла МАРУШКЕВИЧ, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна

Марушкевич Алла – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.

Контактна інформація: e-mail: marushkevіch@knu.ua

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-01

Як цитувати

МАРУШКЕВИЧ, А. (2024). ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНІ ОСВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ В НАВЧАННІ СТУДЕНТІВ: НЕОБХІДНІСТЬ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка», 2(18). https://doi.org/10.17721/2415-3699.2023.18.09