ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Людмила ЛЕВИЦЬКА Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-9955-0453

DOI:

https://doi.org/10.17721/2415-3699.2023.18.08

Ключові слова:

розвиток, технологія розвивального навчання, розвивальне навчання.

Анотація

В с т у п . Національна освіта переживає етап критичного і водночас конструктивного переосмислення дійсності, що пов'язане з глибоким перетворенням усіх сфер суспільного життя. Пізнавально-інформаційний підхід до відбору змісту освіти поступається соціально-культурному, а монологічний стиль здійснення викладачем педагогічної взаємодії – розвивальному. Загалом освіта дедалі більше організовується не за принципами засвоєння певних знань, умінь і навичок з основ наук (знаннєва парадигма), а за законами соціально-психологічної взаємодії (особистісно орієнтована парадигма), змістовною основою яких є розвивальний підхід. Тому набуває особливої ваги теорія і практика розвивального навчання.

Мета і завдання. Мета статті – полягає в обґрунтуванні технології розвивального навчання в підготовці майбутніх фахівців у закладах вищої освіти.

Завдання: розкрити сутність технології розвивального навчання, категорій "розвивальне навчання", "технологія розвивального навчання"; визначити організаційно-педагогічні умови розвивального навчання в закладах вищої освіти.

Р е з у л ь т а т и . Розкрито педагогічну технологію розвивального навчання майбутніх фахівців у ЗВО; обґрунтовано організацій- но-педагогічні умови реалізації розвивального навчання у процесі освітньої діяльності; уточнено зміст категорій "розвиток", "техно- логія розвивального навчання", "розвивальне навчання".

В и с н о в к и . Технологію розвивального навчання визначено як системний метод планування, здійснення й оцінювання всього процесу навчання у ЗВО. З'ясовано, що за умови розробки й упровадження нових педагогічних технологій у процес професійної підго- товки у ЗВО, студент стає співучасником процесу конструювання нових знань за допомогою їхнього засвоєння, усвідомлення й за- стосування. Розкрито сутність категорії "розвивальне навчання", "розвиток", "технологія розвивального навчання". Технологію розвивального навчання визначено як системний метод планування, здійснення й оцінювання всього процесу навчання у ЗВО.

Обґрунтовано організаційно-педагогічні умови розвитку освітньої діяльності студентів як такі, що можуть визначати перебіг і результативність спеціально організованої роботи з розвитку освітньої діяльності студентів і визначають технологію розвиваль- ного навчання студентів ЗВО.

Біографія автора

Людмила ЛЕВИЦЬКА, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна

Левицька Людмила – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри педагогіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.

Контактна інформація: +38 (044) 521 35 13; e-mail: Ludmbogd@knu.ua

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-01

Як цитувати

ЛЕВИЦЬКА, Л. (2024). ЗАСТОСУВАННЯ ТЕХНОЛОГІЇ РОЗВИВАЛЬНОГО НАВЧАННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка», 2(18). https://doi.org/10.17721/2415-3699.2023.18.08