КИЇВСЬКИЙ СЛАВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПОМИЛКИ НА ШЛЯХУ СТАНОВЛЕННЯ

Автор(и)

  • Надія Кузьменко Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна https://orcid.org/0000-0002-2768-5156

DOI:

https://doi.org/10.17721/2415-3699.2023.18.07

Ключові слова:

university, Kyiv Slavic University, higher education, private ownership, international cooperation, European educational space, slavic studies.

Анотація

В с т у п . На прикладі Київського славістичного університету, одного із провідних закладів вищої освіти гуманітарного профілю з вивчення мов, культури та історії слов'янських народів, досліджено місце й роль закладів вищої освіти приватної форми власності у секторі вищої школи освітньої системи України в період з 90-х рр. ХХ ст. – початку ХХІ ст. у напрямі західноєвропейської інтеграції.

Присвячена аналізу висвітлення історії організації, становлення й розвитку закладу вищої освіти державної форми власності Ки- ївського славістичного університету. Розглянуто етапи становлення університету: від установчих зборів засновників ГО "Київський славістичний університет" у листопаді 1992 р. до кінця 2016–2017 рр. (період стабільного розвитку) у Київському славістичному університеті.

Метою і завданнями статті є визначення етапів становлення Київського славістичного університету, а також аналіз досягнень і втрат на шляху його розвитку. Досліджено та проаналізовано законодавчу і правову основу організації вищого навчального закладу приватної форми власності в умовах незалежної України, пріоритетні напрями діяльності, наголошено на розвитку славістики як провідного напряму, освітні послуги університету.

Р е з у л ь т а т и . Проаналізовано міжнародні зв'язки Київського славістичного університету, які налагоджені для плідної співпраці з університетами Європи, спрогнозовано можливі тенденції подальшого розвитку вищого навчального закладу. Розглядаються до- сягнення та втрати університету на шляху його становлення. Серед помилок – відсутність стратегії розвитку університету та грубі помилки у його управлінні.

В и с н о в к и . Ключовою й головною умовою збереження вищої освіти в Україні є глибока, комплексна реформа. Це надзвичайно складне завдання.

Біографія автора

Надія Кузьменко, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна

Кузьменко Надія – доктор педагогічних наук, професор, професор кафедри педагогіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.

Контактна інформація: +38 (044) 521 35 13; е-mail: nadia21@knu.ua

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-01

Як цитувати

Кузьменко, Н. (2024). КИЇВСЬКИЙ СЛАВІСТИЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ: ДОСЯГНЕННЯ ТА ПОМИЛКИ НА ШЛЯХУ СТАНОВЛЕННЯ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка», 2(18). https://doi.org/10.17721/2415-3699.2023.18.07