Це застарівша версія, яка була опублікована 2024-04-01. Прочитайте найбільш нову версію.

МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОНОМІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Олександр Деркач Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна https://orcid.org/0009-0005-0963-8187

DOI:

https://doi.org/10.17721/2415-3699.2023.18.04

Анотація

Вступ . Розглянуто сутність автономії закладів вищої освіти, проведено огляд та аналіз проблем, що накопичилися у вітчизня- ній системі вищої освіти. Подолання цих проблем дало позитивні результати, надано певні рекомендації щодо формування універси- тетської автономії як засобу розв'язання системних проблем вітчизняної вищої освіти.

Здійснено огляд та аналіз проблем, що накопичилися у вітчизняній системі вищої освіти. Зазначається, що ці проблеми можна по- долати шляхом модернізації вищої освіти в напрямі автономізації. Наголошується, що позитивних результатів можна досягти шля- хом забезпечення більшої свободи в управлінні університетом, впровадження принципів прозорості, відкритості та соціальної відповідальності.

Мета статті – дослідити стан реалізації автономії у вітчизняних закладах вищої освіти у процесі модернізації системи вищої освіти в Україні.

Рез у л ь тат и . Побудова сучасної системи вищої освіти, здатної конкурувати з глобальними системами, потребує впровадження інноваційних підходів, гнучких програм навчання, сприяння творчості та самореалізації студентів.

До того ж, важливо забезпечити адекватну підтримку та фінансування вищої освіти для забезпечення розвитку якісної інфра- структури, сучасних технологій, наукових досліджень і підтримки талановитих науковців.

Висновк и . Отже, модернізація вищої освіти в Україні в бік автономії – це складний і довготривалий процес, який потребує рете- льного аналізу, планування та залучення всіх зацікавлених сторін. Важливо створити ефективні механізми управління, забезпечити відкритість і прозорість процесів, залучити широку громадськість до діалогу та прийняття рішень.

Біографія автора

Олександр Деркач, Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, Київ, Україна

Деркач Олександр – д-р філософії, асистент кафедри педагогіки, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.

Контактна інформація: +38 (096) 118 55 21, e-mail: oleksandr.derkach@knu.ua

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-01

Версії

Як цитувати

Деркач, О. (2024). МОДЕРНІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ В КОНТЕКСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ АВТОНОМІЇ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка», 2(18). https://doi.org/10.17721/2415-3699.2023.18.04