ЕМОЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор(и)

DOI:

https://doi.org/10.17721/2415-3699.2023.18.01

Ключові слова:

academic integrity, manifestations of academic integrity, academic responsibility.

Анотація

В с т у п . Розглядаються питання розвитку та підтримки емоційної компетентності викладача закладу вищої освіти в умовах воєнного стану. Подано перелік проблем у сфері вищої освіти, що виникли в період воєнного стану, описано законодавчі документи щодо підтримки закладів вищої освіти в період воєнного часу.

Зазначається, що перш ніж викладач зможе надати психологічну допомогу одному зі своїх студентів, він повинен навчитися допомагати собі сам.

Акцентовано увагу на умовах воєнного стану, у якому перебуває Україна з 2022 р. дотепер, відповідно вища освіта стикається з реаліями, у яких кожен викладач має бути компетентним не лише у своїй сфері, а й у наданні різних видів допомоги студентам, зокре- ма першої медичної допомоги та психологічної підтримки. В умовах воєнного стану педагог має стати ще й емоційно компетентним.

У діяльності сучасного педагога та психолога професійно значущою інтегральною якістю є "емоційна компетентність", яка допомагає йому здійснювати ефективну міжособистісну взаємодію, спілкування, особистісний розвиток і збереження здоров'я. Це допоможе як самому педагогу, так і його професійній діяльності.

Окреслено вимоги до викладачів і їхні необхідні навички в наданні освітніх послуг в очній, дистанційній і змішаній формах навчання. Проаналізовано новітні дослідження проблеми емоційної компетентності вчителя в умовах воєнного стану. Обґрунтовано необхід- ність володіння педагогами цією компетенцією відповідно до сучасних умов, зокрема, продовження пандемії та повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України.

Р е з у л ь т а т и . Описано структурні компоненти емоційної компетентності викладача закладу вищої освіти в умовах воєнного стану. Вони включають мотиваційний, когнітивний, діяльнісний і особистісний компоненти.

В и с н о в к и . Кожна складова емоційної компетентності викладача закладу вищої освіти виявляється в умовах воєнного стану.

Біографія автора

Інна ВОЙЦІХ, Хмельницький інститут соціальних технологій Університету "Україна"

Войціх Інна – кандидат педагогічних наук, доцент, доцент кафедри психології та соціальної роботи, Хмельниць- кий інститут соціальних технологій Університету "Україна", Хмельницький, Україна.

Контактна інформація: e-mail: Angelinna_V@ukr.net

 

##submission.downloads##

Опубліковано

2024-04-01

Як цитувати

ВОЙЦІХ, І., & Польовик, О. (2024). ЕМОЦІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ ВИКЛАДАЧА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка», 2(18). https://doi.org/10.17721/2415-3699.2023.18.01