ФОРМУВАННЯ В МАГІСТРАНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011 МОТИВАЦІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • Микола Жиленко Київський національний університет імені тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.17721/2415-369.2022.16.02

Анотація

Проаналізовано вимоги Національної рамки кваліфікацій України, Стандарту другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 і професійного стандарту на групу професій "Викладачі закладів вищої освіти". Визначено вимоги цих документів щодо формування компетентностей і програмних результатів навчання у магістрів спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки, які пов'язані з готовністю майбутніх фахівців у своїй діяльності спиратися на людський фактор: рівень кваліфікації, соціальну активність, виробничу ініціативу, професійну й загальну підготовку, громадянську відповідальність, стан здоров'я, фізичну підготовку. З'ясовано, якою мірою ці вимоги відображено в описі освітньої програми "Педагогіка вищої школи", що реалізується на кафедрі педагогіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Проведено ранжування компетентностей і програмних результатів навчання здобувачами вищої освіти спеціальності 011 і на цій основі визначено місце тих, що пов'язані зі здатністю мотивувати учасників освітнього процесу під час навчальної та основних видів методичної, наукової й організаційної роботи. Проаналізовано навчальний план освітньої програми, визначено освітні компоненти, у межах яких має бути забезпечене формування мотиваційних компетентностей у здобувачів під час
навчання. Запропоновано підхід до змістового наповнення освітніх компонентів освітньої програми для розуміння здобувачами місця потреб, мотивів, цілей і настанов, що сприяють або перешкоджають формуванню в учасників освітнього процесу передусім внутрішньої мотивації, яка є обов'язковою умовою продуктивної діяльності.

Опубліковано

2023-03-13

Як цитувати

Жиленко, М. (2023). ФОРМУВАННЯ В МАГІСТРАНТІВ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 011 МОТИВАЦІЙНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ ДЛЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка», 2(16), 9–14. https://doi.org/10.17721/2415-369.2022.16.02