ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ЦІННІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ

Автор(и)

  • Людмила Левицька

DOI:

https://doi.org/10.17721/2415-3699.2021.14.05

Ключові слова:

формування, толерантність, педагогічна умова

Анотація


Розкрито підходи до трактування терміну "толерантність" як людської чесноти, здатності мати права і свободи, не порушуючи прав
і свобод інших; як доброзичливе ставлення до індивідуальних і групових відмінностей (релігійних, етнічних, культурних, цивілізаційних).
Висвітлено типи та принципи толерантності, шляхи її реалізації у вихованні через педагогіку толерантності, педагогіку співробітництва,
педагогіку успіху, педагогіку діалогу, педагогіку ненасилля. Окреслено підготовку майбутнього педагога до формування толерантності як
важливого компонента системи його професійної підготовки. Визначено організаційно-педагогічні умови закладу вищої освіти, що забезпечують підготовку майбутніх педагогів до формування у них толерантності: формування толерантного простору, середовища, яке характеризується єдністю всіх суб'єктів виховного процесу і форм організації їхніх відносин; культура спілкування в діалозі як взаєморозуміння, взаємоповага, співчуття і співпереживання, відчуття партнерства; синергетичне мислення, яке дозволяє сприймати широкий
спектр особистісних якостей, індивідуальних і етнічних проявів людини; особистісно орієнтований підхід у виховному процесі, основою
якого є суб'єкт-суб'єктні відносини у системі "вихователь–вихованець"; оптимальне поєднання теоретичного, методичного і практичного складників підготовки майбутніх педагогів до формування у них толерантності та толерантності учнів; урахування особливостей
особистісно-зорієнтованого навчання в підготовці майбутніх педагогів до формування толерантності учнів; активізація пізнавальної діяльності студентів шляхом створення ситуацій; застосування інтерактивних технологій навчання.

##submission.downloads##

Опубліковано

2021-11-29

Як цитувати

Левицька, Л. (2021). ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ЦІННІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка», 2(14), 22–26. https://doi.org/10.17721/2415-3699.2021.14.05