CТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ОСВІТИ В ІМПЕРАТОРСЬКОМУ ХАРКІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ

  • Наталія Кошечко
  • Наталія Постоюк
Ключові слова: вища освіта, Імператорський Харківський університет, класичний університет

Анотація

Проаналізовано актуальні ідеї щодо проблеми становлення та розвитку освіти в Імператорському Харківському університеті на
юридичному факультеті, його історію створення та діяльність. У ХІХ – на початку ХХ ст. Університет налічував чотири факультети:
фізико-математичний, історико-філологічний, медичний та юридичний, діяльність якого заклала підвалини розвитку юридичної освіти
в Україні, сприяла накопиченню та культивуванню морально-духовних цінностей як основи формування культури, забезпечила органічне єднання вітчизняної університетської освіти з такими ж закордонними навчальними закладами. На юридичному факультеті класична освіта характеризувалася універсальністю всезагальної підготовки. Випускники мали широкий вибір працевлаштування, що стосувався різноманітних сфер діяльності у державній службі, промисловості, освіті, охороні здоров'я. Розглянуто життєпис викладачів
юридичного факультету, де активно і наполегливо працювали вчені-освітяни: М. Алексеєнко, Л. Владимиров, М. Гредескул, В. Даневський, І. Дитятін, Л. Загурський, М. Остроумов, І. Сокальський, А. Стоянов, Г. Цехановецький, М. Чубинський, Г. Шершеневич. Знані викладачі юридичного факультету уособлювали високі моральні якості, людяність і слугували яскравим прикладом для наслідування студентською молоддю. Внесок вчених-педагогів цього закладу забезпечив подальше формування та перспективи поступу вітчизняних класичних університетів. Узагальнено інформацію щодо сучасного рейтингу Харківського університету як класичного університету.

Опубліковано
2021-11-29
Як цитувати
Кошечко, Н., & Постоюк, Н. (2021). CТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК ОСВІТИ В ІМПЕРАТОРСЬКОМУ ХАРКІВСЬКОМУ УНІВЕРСИТЕТІ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка», 2(14), 18-21. https://doi.org/10.17721/2415-3699.2021.14.04