Пономарьова, О. «ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ». 2023. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка», вип. 2, вип. 16, Листопад 2023, с. 48-51, doi:10.17721/2415-369.2022.16.10.