Левицька, Л. «ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ЯК СКЛАДНИКА ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА». 2023. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка», вип. 2, вип. 16, Листопад 2023, с. 18-23, doi:10.17721/2415-369.2022.16.04.