[1]
О. Плахотнік, «МЕТOДИКА НАВЧАННЯ В КАТЕГOРІАЛЬНOМУ ПOЛІ ПРOФЕСІЙНOЇ ПІДГOТOВКИ ВИКЛАДАЧА ВИЩOЇ ШКOЛИ», pedagogy-ua, вип. 2, вип. 16, с. 40–44, Бер 2023.