Пономарьова, О. (2023) «ЕТАПИ РОЗВИТКУ ТЕХНОЛОГІЙ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В УМОВАХ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ», Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка», 2(16), с. 48–51. doi: 10.17721/2415-369.2022.16.10.