Плахотнік, О. (2023) «МЕТOДИКА НАВЧАННЯ В КАТЕГOРІАЛЬНOМУ ПOЛІ ПРOФЕСІЙНOЇ ПІДГOТOВКИ ВИКЛАДАЧА ВИЩOЇ ШКOЛИ», Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка», 2(16), с. 40–44. doi: 10.17721/2415-369.2022.16.08.