Левицька, Л. (2023) «ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ЯК СКЛАДНИКА ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА», Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка», 2(16), с. 18–23. doi: 10.17721/2415-369.2022.16.04.