Плахотнік, Ольга. 2023. «МЕТOДИКА НАВЧАННЯ В КАТЕГOРІАЛЬНOМУ ПOЛІ ПРOФЕСІЙНOЇ ПІДГOТOВКИ ВИКЛАДАЧА ВИЩOЇ ШКOЛИ». Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка» 2 (16):40-44. https://doi.org/10.17721/2415-369.2022.16.08.