Левицька, Людмила. 2023. «ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ЯК СКЛАДНИКА ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА». Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка» 2 (16):18-23. https://doi.org/10.17721/2415-369.2022.16.04.