Спіцин, Є., & Лещенко, В. (2023). ВПЛИВ НАЦІОНАЛЬНОЇ МЕНТАЛЬНОСТІ НА РЕФОРМУВАННЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка», 2(16), 58–62. https://doi.org/10.17721/2415-369.2022.16.12 (Original work published 13, Березень 2023)