Плахотнік, О. (2023). МЕТOДИКА НАВЧАННЯ В КАТЕГOРІАЛЬНOМУ ПOЛІ ПРOФЕСІЙНOЇ ПІДГOТOВКИ ВИКЛАДАЧА ВИЩOЇ ШКOЛИ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка», 2(16), 40–44. https://doi.org/10.17721/2415-369.2022.16.08 (Original work published 13, Березень 2023)