Левицька, Л. (2023). ФОРМУВАННЯ ЦІННІСНИХ ОРІЄНТАЦІЙ ЯК СКЛАДНИКА ОСОБИСТОСТІ МАЙБУТНЬОГО ПЕДАГОГА. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка», 2(16), 18–23. https://doi.org/10.17721/2415-369.2022.16.04