Левицька, Л. (2021). ТОЛЕРАНТНІСТЬ ЯК ЦІННІСТЬ МАЙБУТНЬОГО ВИКЛАДАЧА ВИЩОЇ ШКОЛИ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка», 2(14), 22–26. https://doi.org/10.17721/2415-3699.2021.14.05