(1)
Плахотнік, О. МЕТOДИКА НАВЧАННЯ В КАТЕГOРІАЛЬНOМУ ПOЛІ ПРOФЕСІЙНOЇ ПІДГOТOВКИ ВИКЛАДАЧА ВИЩOЇ ШКOЛИ. pedagogy-ua 2023, 2, 40-44.