ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Олександр Пономарьова Київський національний університет імені тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.17721/2415-369.2022.15.09

Анотація

Стаття присвячена змішаному навчанню як оптимальній формі сучасної освіти, основі модернізації та водночас перспективному вектору його розвитку – використанню інформаційно-комунікаційних технологій. Актуальність матеріалу, викладеного у статті, зумовлена системним впровадженням в освітній процес закладів вищої освіти сучасних інформаційно-комунікаційних технологій, що викликає появу нових видів і форм його організації, зокрема змішаного навчання. У статті аргументовано основні переваги та недоліки змішаного навчання в системі вищої освіти. Наведено класифікацію типів змішаного навчання за рівнями та вимірами. Аналізується структура онлайн та очної форм навчання, тенденції щодо впровадження змішаної форми навчання. Описано категорії змішаного
навчання залежно від мети навчання. Визначено структуру змішаного навчання та охарактеризовано його основні елементи. В статті розглядається термінологія змішаного навчання, теорія і методика, котра враховує зміни, які відбулися в освітній інформаційній структурі сучасного суспільства, що зумовлює актуальність розробки та впровадження нових освітніх послуг, створених на базі ІКТ та дистанційних технологій. Встановлено, що змішане навчання (blended learning) ‒ це інтеграція онлайн-навчання з традиційним навчанням, яка структурується в освітню концепцію, в межах якої здобувач освіти отримує знання самостійно (онлайн), та за допомогою викладача, який виступає у ролі фасилітатора (офлайн). Обґрунтовано, що під час змішаного навчання передбачається активне використання інформаційно-комунікаційних технологій. Акцентується увага на тому, що сучасні інформаційно комунікаційні технології є ефективним інструментом педагога, який дає змогу підвищити якість освіти завдяки правильному плануванню навчального навантаження, управлінню навчальними матеріалами та контролю якості знань.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-08 — Оновлено 2023-11-09

Версії

Як цитувати

Пономарьова, О. (2023). ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ В СИСТЕМІ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка», 1(15), 43–46. https://doi.org/10.17721/2415-369.2022.15.09 (Original work published 08, Березень 2023)