ОСОБЛИВОСТІ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ ЯК ВАЖЛИВОГО ЕЛЕМЕНТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ

Автор(и)

  • Ольга Плахотнік Київський національний університет імені тараса Шевченка
  • Інна Стражнікова Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника
  • Алла Кондратюк Вінницький національний медичний універ- ситет ім. М.І. Пирогова

DOI:

https://doi.org/10.17721/2415-369.2022.15.07

Анотація

Необхідність реформування системи вищої освіти як у Європейських країнах, так і в Україні зумовила потребу у дослідженні провідного досвіду освітніх практик закладів вищої освіти. Німецька освіта вважається однією з кращих взірців високоякісної сучасної освіти, практику якої наслідує весь світ.
Розвиток німецької освіти характеризується переходом до подвійної системи навчання, що успішно застосовується в країні вже більше двадцяти років. І, відповідно, як результат, Німеччина показала високі результати та професійні досягнення студентів, а також один із найнижчих рівнів безробіття молоді. Більше того, увага до німецької освіти зростає через успішне поєднання навчання, практики та підтримки молоді в особистісному та сімейному становленні. Тому вивчення передового досвіду Німеччини у сфері впровадження дуальної освіти є важливим елементом вдосконалення системи української та загальноєвропейської освіти. Досвід Німеччини в організації дуальної системи освіти показує, що для розробки професійних стандартів та навчальних професійних програм потрібен новий дидактичний підхід визначення структури професійного профілю.
Порівнявши системи дуального і традиційного навчання, ми схиляємось до твердження, що переваги дуального навчання очевидні: 1) навчання максимально наближене до запитів виробництва; 2) високий відсоток працевлаштування; 3) збільшення різноманітності освітніх програм; 4) більш різнобічний професійний розвиток студента; 5) стимулювання бізнесу у інвестування професійної освіти; 6) виконанню наукових досліджень сприяє можливість використання сучасного виробничого обладнання безпосередньо на виробництві; 7) у моделі дуальної системи навчання є можливість впливати на особистість спеціаліста, формування необхідних якостей працівника; 8) дуальна система навчання як технологія підвищує мотивацію та потреби для отримання знань, необхідних для професійної діяльності, у зв'язку з тим, що якість набутих знань дозволить якісно виконати службові обов'язки на робочому місці.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-08 — Оновлено 2023-11-09

Версії

Як цитувати

Плахотнік, О., Стражнікова, І., & Кондратюк, А. (2023). ОСОБЛИВОСТІ ДУАЛЬНОЇ ОСВІТИ НІМЕЧЧИНИ ЯК ВАЖЛИВОГО ЕЛЕМЕНТУ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка», 1(15), 35–39. https://doi.org/10.17721/2415-369.2022.15.07 (Original work published 08, Березень 2023)