ЗМІСТОВІ ДОМІНАНТИ ВИХОВАННЯ ЯК ПРОЦЕСУ СХОДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ

Автор(и)

  • Людмила Левицька Київський національний університет імені тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.17721/2415-369.2022.15.05

Анотація

У статті розкрито змістові домінанти виховання як процесу сходження особистості до духовно-моральних цінностей; виховання громадянина й патріота як процес формування гармонійно розвиненої, високоосвіченої, соціально активної та національно свідомої людини, наділеної глибокою громадською відповідальністю. Окреслено зміст процесу виховання та формування професійних якостей студентської молоді закладів вищої освіти України у поєднанні з фаховими знаннями, уміннями, навичками.
Визначено пріоритетність національно-патріотичного та громадянського виховання в Україні, що віддзеркалюють процес національно-етнічного відродження української нації та передбачають визнання національних цінностей як визначальних. До них належать: українська ідея, що втілює прагнення до державності та соборності, патріотизм і готовність до самопожертви у випадку потреби захисту Батьківщини, почуття національної самопошани й гідності, історична пам'ять, пошана до державних і національних символів, любов до рідної культури, мови, національних свят і традицій, повага до Конституції України і до демократично обраних владних чиновників, орієнтація власних зусиль на розбудову держави та прагнення побудувати справедливий державний устрій, протидія антиукраїнській ідеології, прагнення до розвитку духовного життя українців. Розкрито сутність громадянського, патріотичного, інтернаціонального, політичного, морального виховання, оскільки вони сприяють формуванню загальнолюдських цінностей, характеризуючи соціальну активність індивіда, його громадянськість як складний соціально-моральний феномен. Висвітлюються аспекти формування професійно-ціннісних орієнтацій майбутніх педагогів; ціннісні орієнтації педагога як система особистісно усвідомлених гуманістичних цінностей. Окреслено проблему професійної підготовки і виховання студентської молоді як єдиний процес інтелектуального розвитку особистості, що охоплює всю сукупність елементів навчання, виховання і професійної підготовки. Розкрито виховання як складний процес впливу на особистість, її майстерність і моральну сутність, на інтереси.
Виокремлено педагогічні умови, необхідність застосування яких у певній послідовності стимулюватиме процес формування ціннісних орієнтацій майбутніх педагогів.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-08 — Оновлено 2023-11-09

Версії

Як цитувати

Левицька, Л. (2023). ЗМІСТОВІ ДОМІНАНТИ ВИХОВАННЯ ЯК ПРОЦЕСУ СХОДЖЕННЯ ОСОБИСТОСТІ ДО ДУХОВНО-МОРАЛЬНИХ ЦІННОСТЕЙ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка», 1(15), 22–30. https://doi.org/10.17721/2415-369.2022.15.05 (Original work published 08, Березень 2023)