ФОРМУВАННЯ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВНУТРІШНЬОЇ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ОБОВ'ЯЗКОВИХ КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

Автор(и)

  • Микола Жиленко Київський національний університет імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.17721/2415-369.2022.15.03

Анотація

Аналіз психолого-педагогічних досліджень свідчить про постійне зростання інтересу до проблеми формування мотивації у здобувачів вищої освіти до навчальної діяльності, яка зараз розглядається у більш широкому аспекті – не як засвоєння певного змісту освіти і навчання, а як формування компетентнтностей для майбутньої діяльності. Згідно існуючої системи, програми, які опановують здобувачі вищої освіти, містять вимоги освітніх і професійних стандартів. Навчальні плани, відповідно, мають містити певну частину обов'язкових компонентів, які здобувачами часто сприймаються як задані ззовні. Завдана структура навчального процесу (кількість, найменування і назва навчальних предметів) має суттєві розбіжності у суб'єктивній її проекції (динамічній моделі, що склалася у свідомості здобувачів освіти). У системі ставлень здобувачів вищої освіти до змісту освіти і навчання частина навчальних предметів взагалі може не сприйматися ними як необхідна для формування особистісних характеристик і фахових компетентностей.
Багато з них розуміють професійну необхідність тільки тих предметів, які прямо відносяться до спеціальності чи професійної кваліфікації. Предмети, що додають опосередкований внесок в професійну підготовку (формують світогляд, озброюють методологією пізнання і т.д.) виявляються не значущими. Попадає в число таких, що відкидаються і низка дисциплін з розділу обовязкових, проєктування яких на структуру професійної діяльності виявляється для студентів складним. Це свідчить про те, що багато хто розуміє професійну підготовку у ЗВО як процес оволодіння певним обсягом знань, які прямо співвідносяться зі змістом майбутньої професійної діяльності. Поза зоною актуального сприйняття можуть залишатися дисципліни, які відображають вимоги освітніх і професійних
стандартів і також є обов'язковими. Відомо, що продуктивна діяльність можлива лише на основі внутрішньої мотивації. Як сформувати у здобувачів внутрішню мотивацію до обов'язкових компонентів освітньої програми? Процес такого формування розглядається на прикладі вивчення однієї з навчальних дисциплін освітньо-наукової програми другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 011 освітні, педагогічні науки – "Педагогіка вищої школи"

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-08 — Оновлено 2023-11-09

Версії

Як цитувати

Жиленко, М. (2023). ФОРМУВАННЯ У ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВНУТРІШНЬОЇ МОТИВАЦІЇ ДО ВИВЧЕННЯ ОБОВ’ЯЗКОВИХ КОМПОНЕНТІВ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка», 1(15), 14–17. https://doi.org/10.17721/2415-369.2022.15.03 (Original work published 08, Березень 2023)