ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ДО ВИБОРУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР'ЄРИ

Автор(и)

  • Халіда Бахтіярова Національний транспортний університет
  • Наталія Постоюк Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • Наталія Кошечко Київський національний університет імені Тараса Шевченка

DOI:

https://doi.org/10.17721/2415-369.2022.15.01

Анотація

У статті розглянуто особливості трактування понять "кар'єра", "професійна кар'єра" ,"кар'єрна компетентність" майбутнього фахівця в галузі професійної освіти з точки зору психолого-педагогічного, соціологічного, економічного, акмеологічного, особистісного підходів. Охарактеризовано структуру кар'єрної компетентності та визначено умови її формування в процесі професійної підготовки майбутніх фахівців. Визначено, що найголовнішою метою професійного саморозвитку викладача є формування майбутнього конкурентоспроможного фахівця, який здатний динамічно професійно розвиватися , щоб відповідати потребам сучасного студентства та вимогам світового ринку праці. Визначено, що мета професійного саморозвитку включає дві складові: загально професійну –
це високий рівень професійних знань, навичок, умінь та розвинені професійно важливі психологічні якості, властивості й здібності; специфічно – здатнісну – високий рівень знань, навичок, умінь професійного самозростання та розвинені психологічні якості, властивості й здібності, що необхідні для постійного професійного вдосконалення, а такожсистема мотивів, що визначає конкретні форми діяльності або поведінки людини. Дослідження кола питань, пов язаних із особливостями формування та розвитку кар'єрної компетентністі сучасного фахівця як елементу професійної зрілості майбутнього інженера-педагога є актуальною проблемою сучасної педагогіки. Визначено, що більш конкретизована стратегія для самореалізації студенської молодої, адже формування ключових
компетентностей, зокрема й кар'єрної, сприяє підвищенню рівня освіченості, необхідного для самореалізації, успішного соціального та професійного життя в сучасних умовах сьогодення.

##submission.downloads##

Опубліковано

2023-03-08 — Оновлено 2023-11-09

Версії

Як цитувати

Бахтіярова, Х., Постоюк, Н., & Кошечко, Н. (2023). ПІДГОТОВКА ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ ДО ВИБОРУ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОФЕСІЙНОЇ КАР’ЄРИ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка», 1(15), 5–9. https://doi.org/10.17721/2415-369.2022.15.01 (Original work published 08, Березень 2023)