ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТЬ ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНЦІВ ДЛЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • М. Жиленко

DOI:

https://doi.org/10.17721/2415-3699.2020.11.13

Ключові слова:

рамка кваліфікацій, галузь знань, спеціальність, освітня програма, предметна область.

Анотація

В статті досліджено підходи до підготовки управлінців освітньої сфери в системі вищої освіти незалежної України, проаналізовано законодавчо-нормативну базу, що визначає галузь знань, спеціальність, предметну область для будь-якої освітньої програми при підготовці фахівців у системі вищої освіти. З'ясовано, що в положеннях нормативних документів Міністерства освіти і науки України (Наказ від 06.11.2015 № 1151), в таблицях відповідності переліку спеціальностей, за якими здійснювалася підготовка фахівців у вищих навчальних закладах за освітньо-кваліфікаційними рівнями спеціаліста і магістра (Перелік 2), та Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266 (Перелік 2015), для спеціальності "Управління навчальним закладом (за типом)" 8.18010020 предметну область визначено таким чином, що її однозначно віднесено до галузі знань 07 "Управління та адміністрування" спеціальності 073 "Менеджмент". Зміна предметної області призвела до змінення юридичних підстав провадження освітньої діяльності, що у свою чергу призвело до фактичного згортання підготовки управлінців для освітньої сфери. На основі рекомендацій Міжнародної стандартної класифікації освіти: галузі освіти і підготовки 2013 р. (МСКО-Г 2013), в дослідженні, в рамках даної статті, проведено експертизу змісту освітньо-наукової програми "Управління закладом вищої освіти" і доведено, що за предметним змістом вона має бути віднесена до галузі знань 01 Освіта/Педагогіка спеціальності 011 Освітні, педагогічні науки. Тільки за цих умов освітня програма може відповідати критеріям (2.3.) оцінювання якості освітніх програм, визначеним Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти, зокрема: "…зміст освітньої програми відповідає предметній області визначеної для неї спеціальності" і може бути акредитованою.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-06

Як цитувати

М. Жиленко. (2020). ПРЕДМЕТНА ОБЛАСТЬ ПІДГОТОВКИ УПРАВЛІНЦІВ ДЛЯ СИСТЕМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка», 1(11), 56–60. https://doi.org/10.17721/2415-3699.2020.11.13