РОЗРОБКА А.Д.БОНДАРЕМ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ТА СУЧАСНІСТЬ

Автор(и)

  • Є. Спіцин

DOI:

https://doi.org/10.17721/2415-3699.2020.11.10

Ключові слова:

лабораторне, практичне заняття, форми організації навчання, види навчальних занять, А.Д. Бондар.

Анотація

Проаналізовано внесок професора кафедри педагогіки КДУ А.Д.Бондаря у розробку теоретичних засад та методики проведення лабораторних та практичних занять у вищій школі, визначено можливість використання цього педагогічного досвіду у сучасних умовах. Встановлено, на сьогоднішній день праці та педагогічна діяльність А.Д. Бондара недостатньо вивчені, хоча у його роботах відображено результати дослідження важливих дидактичних проблем, які є актуальними і на сьогоднішній день. Проаналізовано, що серед різноманітних видів навчальних занять у вищій школі важливе місце належить лабораторним і практичним роботам, тому що через них здійснюється дотримання одного з провідних принципів дидактики – принципу зв’язку теорії з практикою. Лабораторні і практичні роботи, на переконання А.Д.Бондаря, тісно пов’язані з лекціями і самостійною роботою студентів, вони, при належній їх організації, допомагають студентам творчо використати на практиці ті теоретичні знання, які вони здобули на лекціях і в процесі вивчення літературних джерел. Цей вид навчальних занять активізує пізнавальну діяльність студентів, дає їм можливість виявити ініціативу і винахідливість, міцніше засвоїти програмний матеріал, ознайомитись з найновішими установками і приладами, обладнанням і матеріалами, з постановкою експерименту в лабораторних чи виробничих умовах, допомагає викладачам залучати студентів до дослідницької роботи, сприяє розвитку у них мислення, винахідливості, раціоналізаторства. За переконаннями А.Д.Бондаря, лабораторні заняття є ефективним способом вивчення матеріалу, дають можливість студентам застосувати свої знання на практиці й наживо бачити результати своєї роботи. Візуальна оцінка ходу роботи студентами дозволяє надійно засвоїти і запам'ятати матеріал.
У той же час багато чинників суттєво знижують ефективність проведення цього важливого виду навчальних занять. Доведено, що підвищенню якості проведення лабораторних занять можуть допомогти, зокрема, реалізація настанов, розроблених проф. А.Д. Бондарем майже піввіку тому назад.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-06

Як цитувати

Є. Спіцин. (2020). РОЗРОБКА А.Д.БОНДАРЕМ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНИХ ЗАНЯТЬ У ВИЩІЙ ШКОЛІ ТА СУЧАСНІСТЬ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка», 1(11), 43–48. https://doi.org/10.17721/2415-3699.2020.11.10