МЕТОДИКА ЧИТАННЯ ТЕКСТІВ ЗА ФАХОМ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ

Автор(и)

  • І. Мілєва
  • М. Ходаківська

DOI:

https://doi.org/10.17721/2415-3699.2020.11.07

Ключові слова:

українська як іноземна, види читання, вивчаюче читання, фаховий текст, передтекстові завдання, притекстові завдання, післятекстові завдання, граматичні конструкції.

Анотація

Розглянуто питання, пов'язані з видами комунікативної діяльності, яких навчають іноземних студентів. Звернено увагу на те, що у методичній літературі існує чимало невирішених питань, що стосуються саме пасивних видів комунікативної діяльності. Статтю присвячено одному з таких видів – читанню, а точніше проблемам, пов'язаним із різними видами читання на заняттях з української як іноземної. Після аналізу деяких проблем, що стосуються теми дослідження, увагу звернено на вивчаюче читання. Підкреслено, що важливу роль під час вивчаючого читання виконують фахові тексти, які мають практичну значущість для студентів-іноземців, допомагають в оволодінні майбутньою професією. Наведено стислу характеристику видів роботи з текстами та рекомендації щодо типів завдань для роботи з ними. Запропоновано комплекс завдань для роботи з текстом "Що таке архітектура?", які можна використати на заняттях зі студентами першого курсу архітектурних і будівельних спеціальностей. Детально описано завдання перед прочитанням тексту та подано конкретні приклади їх застосування (завдання на усунення лексичних труднощів, завдання для роботи з ключовими словами тексту, завдання на впізнавання слів за формальною і семантичною ознакою, на впізнання граматичних конструкцій, а також завдання на вдосконалення граматичних навичок). Запропоновано приклади завдань, які виконують безпосередньо під час читання, та завдання після прочитання тексту, які пропоновано обмежити традиційними завданнями (закінчіть речення з опорою на текст, перекажіть текст тощо). Звернено увагу й на організацію методичної роботи, за якої вдається досягти позитивних результатів, тобто текст має бути актуальним, добирати тексти слід відповідно до мовленнєвого рівня іноземних студентів, завдання перед текстом мають бути спрямовані на подолання лексичних і граматичних труднощів, а після тексту повинні ставити за мету перевірку розуміння прочитаного й підготовку до відтворення тексту.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-06

Як цитувати

І. Мілєва, & М. Ходаківська. (2020). МЕТОДИКА ЧИТАННЯ ТЕКСТІВ ЗА ФАХОМ НА ЗАНЯТТЯХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЯК ІНОЗЕМНОЇ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка», 1(11), 32–34. https://doi.org/10.17721/2415-3699.2020.11.07