ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА У НАУКОВИХ ОБГРУНТУВАННЯХ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ

Автор(и)

  • А. Марушкевич
  • І. Маріуц

DOI:

https://doi.org/10.17721/2415-3699.2020.11.06

Ключові слова:

викладач, професійні знання, професійна підготовка майбутніх педагогів, навички та компетенції.

Анотація

Представлені підходи українських вчених до професійної підготовки майбутніх педагогів закладів вищої освіти. Аналізуються основні положення державних документів з цього питання. Описано основні професійні знання, навички та компетентності, якими повинен володіти сучасний викладач закладу вищої освіти. Викладено вимоги до теоретичної підготовки майбутнього викладача, рівень його професійних знань, загальні професійні навички. Значну увагу приділено особливостям формування особистості майбутнього викладача. Це вказує на професійно значущі якості особистості майбутнього науково-педагогічного працівника, функціональні прояви якостей його особистості, формування професійних і творчих компетентностей. Встановлено, що у процесі підготовки викладачів важливо зосередитись на основних компонентах їх майбутньої професійної освітньої діяльності, таких як когнітивно-психологічний, соціальний, полікультурний, автопсихологічний, особистісний компоненти. Проаналізовано, що когнітивно-психологічний компонент включає професійні знання, вміння, навички, здатність використовувати педагогічні технології, педагогічний менеджмент. Соціальна складова орієнтована на розуміння сутності соціальних проблем суспільства. Полікультурна складова спричинена необхідністю усвідомлювати себе як носія національних та загальнолюдських цінностей. Автопсихологічний компонент проявляється у здатності спрямовувати себе на професійне самовдосконалення: самопізнання, самооцінку, самоконтроль та самокорекцію. Особиста складова пов'язана з професійно важливими якостями викладача. Визначено основні складові професійної готовності викладача до роботи, представлені у стандартах вищої освіти, визначено професійні знання, вміння та навички. Доведено, що для задоволення вимог загальних та професійних інтересів студента необхідні професійні знання (загальнокультурні, психологічні, педагогічні, спеціальні знання). Розкрито загальні теоретичні проблеми підготовки майбутніх викладачів у закладах вищої освіти, розвитку готовності студентів до педагогічної діяльності та науково-дослідної роботи.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-06

Як цитувати

А. Марушкевич, & І. Маріуц. (2020). ПРОФЕСІЙНО-ПЕДАГОГІЧНА ПІДГОТОВКА У НАУКОВИХ ОБГРУНТУВАННЯХ УКРАЇНСЬКИХ ВЧЕНИХ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка», 1(11), 27–31. https://doi.org/10.17721/2415-3699.2020.11.06