ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧ – СТУДЕНТ

Автор(и)

  • Л. Левицька

DOI:

https://doi.org/10.17721/2415-3699.2020.11.05

Ключові слова:

суб'єкт-об'єктна взаємодія, суб'єкт-суб'єктна взаємодія, педагогічна взаємодія, культура педагогічної взаємодії, формування культури педагогічної взаємодії, цінності, професійно-ціннісні орієнтації студентів.

Анотація

Розкрито сутність формування культури педагогічної взаємодії суб'єктів освітнього процесу закладів вищої освіти в системі професійно-етичних цінностей. Визначено основні дефініції процесу формування культури педагогічної взаємодії: "суб'єкт-об'єктна взаємодія", "суб'єкт-суб'єктна взаємодія", "педагогічна взаємодія", "культура педагогічної взаємодії".
Висвітлюється педагогічна взаємодія як процес співробітництва на основі взаємодопомоги та взаєморозуміння з метою ефективного вирішення освітніх завдань, емоціями, установками, позиціями в освітньому процесі.
Окреслено культуру педагогічної взаємодії як систему професійно-етичних цінностей, що стали внутрішніми переконаннями особистості, особистісних якостей, які регулюють соціально-педагогічні відносини та проявляються у поведінці, узгодженій з вимогами професійно-етичного кодексу. Вона є системною цілісністю взаємопов'язананих компонентів: аксіологічного, технологічного, творчого та особистісного. Аксіологічний компонент подає культуру педагогічної взаємодії як сукупність педагогічних цінностей. Технологічний компонент включає способи і прийоми діяльності, що забезпечують її ефективність, а також уміння і навички професійної взаємодії і спілкування. Творчий компонент виявляється у створенні й реалізації професійно-етичних цінностей та характеризується самостійністю, гнучкістю і варіативністю мислення та дій, умінням прогнозувати наслідки соціально-педагогічних дій, готовністю до творчої співпраці. Особистісний компонент розкриває прояв культури взаємодії як специфічного способу реалізації сутнісних якостей особистості.
Розкрито зміст і структуру педагогічної взаємодії, психолого-педагогічні фактори і умови формування культури педагогічної взаємодії суб'єктів освітнього процесу закладу вищої освіти.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-06

Як цитувати

Л. Левицька. (2020). ЦІННІСНІ ОРІЄНТАЦІЇ У ФОРМУВАННІ КУЛЬТУРИ ПЕДАГОГІЧНОЇ ВЗАЄМОДІЇ ВИКЛАДАЧ – СТУДЕНТ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка», 1(11), 22–27. https://doi.org/10.17721/2415-3699.2020.11.05