МЕТОД МОДЕЛЮВАННЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Автор(и)

  • Н. Головко
  • С. Балашова

DOI:

https://doi.org/10.17721/2415-3699.2020.11.01

Ключові слова:

модель, метод моделювання, підготовка майбутніх педагогів, професійна діяльність.

Анотація

У статті розкривається сутність поняття модель та метод моделювання; його використання в освітньому процесі під час підготовки майбутніх педагогів. Аналіз наукових джерел дає підстави стверджувати, що під моделлю формування науковці розуміють систему взаємопов'язаних елементів педагогічного процесу, котрі забезпечують достатній рівень сформованості у студентів соціально значущих якостей майбутнього фахівця. У статті також вказується, що метою педагогічного моделювання є створення функціональної системи організації засвоєння майбутніми педагогами знань і способів їх здобуття на рівні професійного, фахово-предметного, загальнокультурного аспектів. У процесі моделювання виявляється одна з найважливіших закономірностей системи: залежність цілісної структури від головних цілей, завдань системи. Моделювання – метод пізнавальної й управлінської діяльності, який дозволяє адекватно і цілісно відобразити в модельних уявленнях сутність, найважливіші якості і компоненти системи (у нашому випадку – підготовки магістрів до професійної педагогічної діяльності), одержати інформацію про її минулий, теперішній і майбутній стан, можливості та умови побудови, функціонування і розвитку. У процесі моделювання виявляється одна з найважливіших закономірностей системи: залежність цілісної структури від головних цілей, завдань системи. Метою педагогічного моделювання є створення функціональної системи організації засвоєння студентами знань і способів їх здобуття на рівні професійного, фахово-предметного, загальнокультурного аспектів. Реалізація мети передбачає вирішення ряду завдань, зокрема підготовки висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців, активних суб'єктів професійної діяльності, здатних самостійно аналізувати виробничі ситуації та виробляти власну стратегію дій, знаходити та обґрунтовувати оптимальні рішення.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-02-05

Як цитувати

Н. Головко, & С. Балашова. (2020). МЕТОД МОДЕЛЮВАННЯ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ПЕДАГОГІВ У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка», 1(11), 5–8. https://doi.org/10.17721/2415-3699.2020.11.01