ПОБУДОВА ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗДОРОВ'ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Автор(и)

  • І. Усатова
  • В. Ткаченко
  • А. Ведмедюк

DOI:

https://doi.org/10.17721/2415-3699.2020.12.15

Ключові слова:

майбутній фахівець, загальнодидактичні принципи, здоров'язбережувальні технології.

Анотація

Розкрито шляхи удосконалення системи професійної освіти з метою підготовки майбутнього фахівця до практичного втілення ідеї здоров'язбереження нації на всіх етапах освітньої діяльності; обґрунтовано загальну структуру системи забезпечення якості освіти на рівні закладу вищої освіти; визначено ефективне використання загальнодидактичних принципів; з'ясовано нові підходи до розроблення змісту, форм і методів професійної підготовки фахівців нової формації; досліджено зміст професійної підготовки майбутніх фахівців, що охоплює сукупність знань, умінь і навичок, володіння якими дає змогу працювати за обраним видом професії; окреслено сукупність принципів, функцій і чинників, що впливають на зміст підготовки, поданий у навчальних планах і програмах вищих освітніх закладів. Подано аналіз структури підготовки майбутніх фахівців у закладах вищої освіти, що прогнозує оволодіння комплексом професійно-особистісних компонентів майбутнього спеціаліста. З'ясовано особливості підготовки майбутніх фахівців до реалізації здоров'язбережувальних технологій за пропонованими навчальними закладами освітньо-професійними програмами. Показано видове різноманіття виробничої та науково-дослідницької практик, названо форми та методи навчання.
Охарактеризовано зміст професійної підготовки майбутніх фахівців, окреслено передумови створення концепції формування готовності майбутніх фахівців до здійснення інноваційної діяльності; сформульовано умови ефективного використання здоров'язбережувальних технологій, висвітлено сутнісні характеристики й етапи підготовки майбутніх фахівців у закладах освіти; обґрунтовано основні положення, дотримання яких забезпечує підготовку фахівців нової формації до реалізації здоров'язбережувальних технологій. Зазначено, що здатність до самоорганізації є основою успішної професійної діяльності майбутнього фахівця та зауважено навчальні дисципліни програм підготовки вітчизняних закладів вищої освіти, вивчення яких сприяє формуванню компетентності самоорганізації. Розкрито сутність проблеми, що розглядається та технологію її розв'язання.

##submission.downloads##

Опубліковано

2020-09-04

Як цитувати

І. Усатова, В. Ткаченко, & А. Ведмедюк. (2020). ПОБУДОВА ЗМІСТУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Серія «Педагогіка», 2(12), 65–69. https://doi.org/10.17721/2415-3699.2020.12.15