Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка

У віснику містяться результати нових досліджень у різних галузях педагогіки стосовно проблем розвитку сучасної освіти та науково-педагогічної думки у теоретичному, історичному та практичному аспектах для науково-педагогічних працівників, викладачів, аспірантів і студентів

У віснику містяться результати нових досліджень у різних галузях педагогіки, для науково-педагогічних працівників, викладачів, науковців, аспірантів і студентів.

Друкується за рекомендаціями Вченої Ради факультету психології.

ISSN 2617-4510 (online)

ISSN 2415-3699 (print)

Засновники: Київський національний університет імені Тараса Шевченка

Рік заснування: 2015

Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 21231- 11031 Р від 30.01.2015

Реєстрація у ДАК України: Постанова № 820 від 11.07.16

Спеціальність ДАК:  

Видається: 2 рази на рік

Адреса редколегії: 03680, Україна, м. Київ, просп. Академіка Глушкова, 2-а, тел. 38 044 521 35 13


№ 7 (2018): Вісник КНУ імені Тараса Шевченка. Серія: Педагогіка № 1 (7)/2018)

Зміст

Статті

ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ІНЖЕНЕРІВ-ПЕДАГОГІВ У ВИЩІЙ ПРОФЕСІЙНО-ТЕХНІЧНІЙ ШКОЛІ (ВІЗІЯ НАВЧАЛЬНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ) PDF
Khalida Bakhtiyarova 5-7
УМОВИ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ У ВИЩИХ ЗАКЛАДАХ ОСВІТИ ПОЛЬЩІ PDF
Оleksandr Derkach 7-1
ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИКА ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Mykola Zhylenko 11-15
DEVELOPMENT OF ENGLISH LANGUAGE IN THE HISTORICAL DISCUSSION AND FORMATION OF GROUPS OF ENGLISH COUNTRIES PDF
Iryna Zvarych 15-19
Чинники формування професійної етики майбутніх соціальних працівників університетів PDF
Roksolyana Zozuliak-Sluchik 19-22
ДОБІР МОВНОГО Й МОВЛЕННЄВОГО МАТЕРІАЛУ ДЛЯ НАВЧАННЯ МАЙБУТНІХ ФІЛОЛОГІВ УСНОГО ТУРЕЦЬКОГО МОНОЛОГІЧНОГО МОВЛЕННЯ НА ПОЧАТКОВОМУ РІВНІ PDF
Iryna Kindras 23-28
УПРАВЛІНСЬКІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ: СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ PDF
Nataliia Klokar 28-31
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ З ПЕДАГОГІЧНОЇ КОНФЛІКТОЛОГІЇ PDF
Nataliia Koshechko 31-36
ВИКОРИСТАННЯ ІНТЕРАКТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНШОМОВНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В АУДІЮВАННІ ТА ГОВОРІННІ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ PDF
Yaroslava Krapchatova, Oksana Holovko 36-39
УНІВЕРСИТЕТИ СВІТОВОГО КЛАСУ В АМЕРИКАНСЬКОМУ ТА НАЦІОНАЛЬНОМУ КОНТЕКСТІ PDF
Ilona Mariuts 39-43
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ПІДХІД ДО НАВЧАННЯ МОЛОДІ: ПОГЛЯДИ МИСЛИТЕЛІВ РІЗНИХ ЧАСІВ PDF
Alla Marushkеvyсh, Anastasiia Zhuravlova 43-46
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ЦІЛІСНОГО ПРОЦЕСУ МУЗИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ЯК УМОВА РОЗВИТКУ МУЗИЧНОГО МИСЛЕННЯ ОСОБИСТОСТІ PDF
Galyna Nagorna 46-50
З КОГОРТИ ВИХОВАНЦІВ ДОЦЕНТА І. ЛЬВОВА PDF
Anna Ostapenko 50-54
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ КЕЙС-СТАДІ ПРИ ВИВЧЕННІ СХІДНИХ МОВ PDF
Olga Plakhotnik, Oleksandra Nazarenko 54-57
МОТИВАЦІЯ НАВЧАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТУДЕНТІВ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ PDF
Olga Poliak, Zhanna Dovbyk 57-60
ОСОБЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАННІ У ВИЩІЙ ОСВІТІ PDF
Nataliia Postoiuk 60-62
КОГНІТИВНИЙ ПІДХІД У ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ ОФІЦЕРІВ-ПРИКОРДОННИКІВ ДО СПІЛКУВАННЯ АНГЛІЙСЬКОЮ МОВОЮ PDF
Yevgenii Spitsyn, Nataliia Nazarenko 62-66
СТАНДАРТИЗАЦІЯ В СИСТЕМІ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ І НАВЧАННЯ PDF
Tetyana Stoychyk 66-69
ПЕРІОДИЗАЦІЯ ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ХАРЧОВОЇ І ПЕРЕРОБНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ У ЗАКЛАДАХ ПРОФЕСІЙНОЇ ОСВІТИ ЗАХІДНИХ ОБЛАСТЕЙ УКРАЇНИ (ДРУГА ПОЛОВИНА ХХ – ПОЧАТОК ХХІ СТОЛІТТЯ) PDF
Iryna Tarasiuk 69-76
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНИХ УМОВ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ МОЛОДШИХ ПІДЛІТКІВ PDF
Renate Vaynоla, Lyubоv Trifanina 76-84
НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ ФАХІВЦІВ ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ЗДОРОВ’ЯЗБЕРЕЖУВАЛЬНИХ ТЕХНОЛОГІЙ PDF
Iryna Usatova, Vadym Tkachenko, Artem Vedmediuk 84-89


ISSN: 2617-4510